a processing, klasika
boje
čija majka plavu vunu prede HUMOR
:’)
periodičnost nasiljem
>>>
<<<