4 - 3 - 2 - 1
a processing, klasika
boje
čija majka plavu vunu prede HUMOR
:’)
periodičnost nasiljem
>>>
<<<